A Magyar Barlangi Mentőszolgálat szervezeti felépítése
A szervezeti forma az 1961-es megalakulás óta több ízben változott, tartoztunk a Vöröskereszt és egyéb szervezetek alá. Az utóbbi 3 évtizedben egyesületként működünk. Tagjaink önkéntesek munkát végeznek, egyesületünk kiemelten közhasznú.

This image for Image Layouts addon

A BMSZ szervezeti felépítésében sajátos kettősség látszik.

A szervezet működését, működtetését az egyesület biztosítja. Az egyesület demokratikus szervezet, melynek legfelsőbb döntéshozó testülete a Közgyűlés, amit a rendes (teljes jogú) tagok alkotnak.
 
A napi működést a közgyűlés által választott testület, az elnökség irányítja.  Az elnökség tagjai ide kattintva tekinthetőek meg:
Elnökség

Szakmai tagozódás:

A BMSZ-nek három egysége van.

This image for Image Layouts addon

A mentőakciók vezetése

A mentőakciók egyszemélyi felelős vezetője az Akcióvezető. Amennyiben a felsoroltak mind akadályoztatva vannak, egyes akciókra más alkalmas személyek is kinevezhetők.

A akcióvezetők irányítása alatt dolgoznak az akció csoportok, melyek létszáma 2-12 fő között mozog, minden esetben a kijelölt csoportvezető irányítása alatt. A mentőakcióban résztvevők mindegyike köteles a kijelölt vezetők utasításait végrehajtani.

Akcióvezetőink

Felügyelő bizottság

Az egyesület törvényes működését biztosító testülete a Felügyelő bizottság, aminek egy elnöke és két további tagja van.

Keresés